Jaarverslag Deelnemingen Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Deelnemingen, gemeente Amsterdam
Project: Jaarverslag 2019

De case
De gemeente Amsterdam is aandeelhouder van 22 ondernemingen, haar deelnemingen. Deelnemingen zijn en worden door de gemeente aangegaan om een specifiek publiek belang te borgen. Een publiek belang is een taak waarvoor de overheid de eindverantwoordelijkheid op zich heeft genomen of wettelijk toe is verplicht. Wij zijn gevraagd om het digitale Jaarverslag Deelnemingen 2019 te ontwerpen en toegankelijk te maken.

Onze aanpak
Eerst hebben we een structuur bedacht en een stramien gemaakt. Daarna zijn de ondersteunende illustraties ontwikkeld. Op de eerste pagina’s van het verslag zijn de belangrijkste onderwerpen van het jaarverslag 2019 gevisualiseerd in twee infographics. De beeldredactie lag ook bij ons en uiteindelijk hebben wij een klikbare toegankelijke pdf aangeleverd.

Het resultaat
Een jaarverslag samenstellen, structureren, ontwerpen en opmaken is vaak een hectische klus. Zo ook dit jaarverslag. Na een intensief proces met soms stressvolle momenten en ogenschijnlijk onhaalbare deadlines hebben we het samen met de klant toch voor elkaar gekregen om een mooi en helder jaarverslag binnen de gestelde deadline af te ronden. Meerdere leden van de gemeenteraad en het college hebben hun complimenten uitgesproken over het ontwerp van het jaarverslag.