Infographics Bureau Social Return Amsterdam

Opdrachtgever: Bureau Social Return, gemeente Amsterdam
Project: Infographics Werkproces, Leidraad en Netwerk Social Return

De case
Iedereen moet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Daarom vraagt de gemeente Amsterdam aan haar opdrachtnemers om iets sociaals terug te doen voor de stad, social return genaamd. De gemeente wil zo meer kansen creëren voor kwetsbare inwoners. Bureau Social Return heeft ons gevraagd drie infographics over hun werkproces, uitgangspunten en netwerk te bedenken, te structureren en te ontwerpen.

Onze aanpak
Door middel van een aantal sessies samen met de klant wisten wij de wensen van de klant scherper te krijgen, de illustraties beter te structureren en ze daarmee ook begrijpelijker te maken. Door een metrolijn als metafoor te gebruiken is het duidelijk geworden welke route men moet afleggen als opdrachtgever maar ook als opdrachtnemer en bij welke halte Bureau Social Return een belangrijke rol speelt en ze kunnen helpen bij het bereiken van de sociale doelstellingen. Deze infographics worden in eerste instantie gebruikt om intern duidelijk te maken wat Bureau Social Return doet en waar ze staan in de gemeentelijke organisatie en vervolgens worden deze infographics ook gebruikt om opdrachtnemers te informeren.

Het resultaat
Met deze infographics kan Bureau Social Return hun juiste positie in het opdrachtproces bij de gemeente laten zien, zowel intern als extern, en aan alle betrokkenen duidelijk uitleggen wat hun functie is en wat ze kunnen betekenen voor opdrachtgevers en -nemers. Inmiddels worden de illustraties veelvuldig gebruikt door de klant in hun gesprekken en neemt het bureau en steeds belangrijkere rol in het behalen van de sociale ambities van de gemeente Amsterdam.