Hoe communiceer je intern over privacy?

Opdrachtgever: gemeente Leidschendam-Voorburg
Project:Animatie Privacy

De case
Gemeenten beschikken over héél veel informatie over hun inwoners. De privacywet AVG eist dat gemeenten zorgvuldig omgaan met die informatie. De gemeente Leidschendam-Voorburg vroeg ons om een animatie inhoudelijk en visueel te ontwikkelen die het belang van privacy weergeeft. Een animatie die laat zien wat de gemeente Leidschendam-Voorburg tot nu toe heeft gedaan om de privacy van haar bewoners te waarborgen en bovendien de positieve uitwerking hiervan voor de gemeentelijke organisatie zelf laat zien.

Onze aanpak
Allereerst mochten wij met de klant inhoudelijk meedenken over deze animatie met complexe informatie. Nadat het script gereed was, hebben we een storyboard gemaakt met een eigen animatiestijl. Daarna is in de studio het idee tot leven gekomen door de combinatie van bewegend beeld, geluid en een voice-over. Uiteraard heeft de animatie ondertiteling voor doven en slechthorenden.

Het resultaat
De animatie is een visueel aantrekkelijk en inhoudelijk helder communicatiemiddel geworden die de kijker overtuigt dat privacy niet alleen ‘lastig’ is voor gemeentelijke organisaties maar juist ook voordelen oplevert voor ambtenaren. En dat hebben we op een aansprekende en begrijpelijke manier weten vorm te geven. De burgemeester heeft zijn complimenten uitgesproken over de animatie en de Raad heeft verder geen kritische vragen gesteld.