Scootercampagne

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Project: Scootercampagne “Ik mag de milieuzone niet meer in”

De case
De gemeente Amsterdam neemt extra maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, door vervuilende voertuigen te weren. Daarom mogen brom- of snorfietsen van 2010 en ouder Amsterdam niet meer in, in het gebied dat wordt aangeduid als Milieuzone. De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd om een informatiecampagne te ontwikkelen.

Onze aanpak
De primaire doelstelling was om alle inwoners van Amsterdam en omgeving te informeren over de milieuzone. Als secundaire doelstelling moesten gebruikers en eigenaren zich bewust worden (gedragsverandering) van het feit dat ook zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de betere luchtkwaliteit. We hebben de campagne opgedeeld in 3 fasen: attenderen op en informeren, waarschuwen en beboeten. Om de verschillende doelgroepen goed te kunnen informeren werden veel verschillende middelen, specifiek afgestemd op deze groepen, ingezet. Zowel on- als offlinemiddelen, zoals posters in abri’s door Amsterdam en omstreken, toiletreclame, raamstickers bij bromfietswinkels, busreclame en promotieteams door de stad en ook veel webbanners op diverse relevante websites en (win)acties op Facebook en Instagram.

Het resultaat
We hebben een key visual voor de campagne ontwikkeld waarbij we kritisch naar de aangeleverde teksten hebben gekeken. De tekst is aangepast zodat de toonzetting iets minder ’belerend’ werd. We hebben het concept vooraf uitgebreid getest d.m.v. testpanels met vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen en vervolgens gekozen voor het lostrekken van de kernboodschap ‘Ik mag de milieuzone niet meer in’ en het erkennen van de weerstand tegen de milieuzone m.b.v. de door ons ontwikkelde button ‘niet leuk, wel beter. Een mooie bijvangst was dat deze campagne een eervolle vermelding kreeg in een boek over “De 33 beste beïnvloedingstechnieken uit de reclame”.