Campagne Herziening woonruimteverdeling

Opdrachtgever: Regio Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam
Project: Project Herziening Woonruimteverdeling

socialehuurwoningzoeken.nl

De case
De verdeling van sociale huurwoningen in Amsterdam en omgeving gaat in 2022 veranderen. 15 gemeenten en 14 wooncorporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam werken samen aan een nieuw toewijzingssysteem.Wij wonnen de pitch en mochten een nieuwe projectnaam, logo, huisstijl en campagne ontwikkelen om dit nieuwe systeem goed uit te leggen aan alle inwoners van bovengenoemde gemeenten en op te roepen hun mening te geven over deze plannen.

Onze aanpak
Er komt een nieuw puntensysteem. Door ook ‘zoekpunten’ en ‘situatiepunten’ toe te kennen, moet de wachttijd minder bepalend worden voor de toewijzing van een sociale huurwoning. Met behulp van iconen wordt het nieuwe puntensysteem uitgelegd zodat dit ook duidelijk is voor senioren en laaggeletterden. Met de heldere beeldtaal laten we de optelsom zien van de drie onderdelen “wachten”, “zoeken”, “situatie” en het einddoel, het vinden van een woning. Met het campagnebeeld trekken we de aandacht van de doelgroep die in één oogopslag kan zien dat er wat gaat veranderen, wat er gaat veranderen én dat hij/zij hierover nog een mening kan geven. We hebben bewust gekozen voor een logo dat tevens de url is. Zo “sturen” we geïnteresseerden direct naar de website. In het logo laten we tevens het einddoel zien, een woning.

Het resultaat
DSGN.FRM heeft geholpen bij de strategie en uitwerking van die communicatie.Voor de professionals is een toolkit (posters, infographics, advertenties, presentaties) samengesteld waarmee zij hun inwoners en huurders kunnen voorzien van de benodigde en eenduidige informatie. Voor de inwoners is een informatiecampagne opgezet waarin laagdrempelig en op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd wat er verandert en wat dat voor hen betekent. Voorbeelden van campagne-uitingen zijn: website, animatie, advertenties in regionale kranten, nieuwsbrieven, social mediacampagne, webbanners, advertorials, folders en posters.