Campagne Goed bezig

Opdrachtgever: GGD Amsterdam
Project: Campagne Goed Bezig

amsterdam.nl/goed-bezig

De case
In Amsterdam heeft 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Een van de prioritaire doelgroepen van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is jeugd tussen 12 en 18 jaar. Wij mochten de GGD helpen bij de jongerenaanpak en hebben de campagne ‘Goed Bezig’ ontwikkeld.

Onze aanpak
DSGN.FRM bedacht een opvallende doeltreffende campagne met een eigentijdse stijl die aansluit op de belevingswereld van jongeren waarbij beeld, boodschap en middelen op elkaar zijn afgestemd voor het hoogste bereik.

Het resultaat
Goed Bezig! Is een succesvolle campagne die al sinds 2018 loopt. De resultaten van de aanpak zijn zeer positief en het programma heeft ertoe bijgedragen dat het overgewicht van jongeren in Amsterdam afneemt. Het programma heeft de aandacht van buitenlandse pers getrokken en de campagneposters zijn bij het populaire jeugdprogramma Spangas als achtergrondbeeld gebruikt. Er zijn diverse campagnemiddelen ingezet waaronder posters, kaarten, social media, telefoonhoesjes en een challengebox.